Ogłoszenia Racibórz to bardzo krótka forma, która może służyć między innymi do powiadamiania konkretnej osoby/ osób o danym wydarzeniu. Wszystkie ogłoszenia podzielić można na trzy grupy – drobne, oficjalne, dostępne w formie plakatu. Zgodnie z definicją ogłoszenie jest bardzo krótką i treściwą formą, dlatego tworząc je nie należy być zbytnio wylewnym, skupiając się przede wszystkim na najistotniejszych elementach, jakie w jego treści obowiązkowo powinny się znaleźć. Każdy, przed podjęciem się napisania ogłoszenia powinien dokładnie zastanowić się, jaka powinna być jego treść i jakie informacje powinno koniecznie przekazywać.

 

Należy także pamiętać, że informacje zawarte w ogłoszeniu uzależnione są tak naprawdę od tego, czego ma ono dotyczyć. Jeżeli ogłoszenie wymaga odpowiedzi należy umieścić w jego treści stosowne dane kontaktowe. Jeżeli dotyczy ono organizacji jakiegoś wydarzenia, koniecznie w treści znaleźć muszą się dane dotyczące miejsca oraz dokładnej daty oraz godziny rozpoczęcia zdarzenia, do którego dane ogłoszenie się odnosi. Niezależnie jednak od tematyki i potrzeb, w każdym ogłoszeniu znaleźć się powinny tylko najważniejsze informacje.