Jesteś przedsiębiorcą.
W związku, z czym musisz wiedzieć jakie dokumenty firnowe, zwłaszcza księgowe, o które musisz bardzo skrupulatnie dbać. Złamanie przez Ciebie przepisów – regulujących metody przechowywania dokumentów księgowych wiążą się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Pod warunkiem udowodnionych Tobie uchybień, w trakcie kontroli skarbowej.
Wobec tego, jak powinno się prawidłowe przechowywać dokumenty firmowe?

Dokumenty księgowe, które należy przechowywać

Archiwizacja dokumentów Auxilium Kraków jest obowiązkowa i trzeba wiedzieć, jakie należy obowiązkowo przechowywać. Tymi dokumentami są odpowiednio
-sprawozdania finansowe,
-księgi podatkowe,
-księgi rachunkowe,
– dokumenty inwentaryzacyjne,
-ewidencje ludności,
-rejestry VAT sprzedaży i zakupów,
-dowody księgowe,

Dlaczego obowiązkowo trzeba archiwizować dokumenty

Archiwizacja dokumentów księgowych jest głównym materiałem dowodowym w trakcie kontroli skarbowej. Z tego właśnie względu nie wolno Ci wyrzucać faktur oraz innych dowodów transakcyjnych, w tym korekt, duplikatów oraz pozostałych dowodów wiążących się z procedurą podatkową danego kraju.

Uwaga przedsiębiorco!
Obecnie nie masz już obowiązku przechowywania deklaracji VAT wraz z ich urzędowym poświadczeniem odbioru ( skrót UPO), jednak dla celów dowodowych warto, abyś je zachował.

Zatem najlepiej jest trzymać się przepisów prawno- podatkowych od samego początku, aby mieć rękę na pulsie i względny spokój prawny.
Warto też do tego calu wyznaczyć/ wydzielić odpowiednią osobę, które będzie pilnować takich spraw Twojego biznesu.