Archiwizacja dokumentacji- jakie dokumenty obowiązkowo archiwizować

Jesteś przedsiębiorcą. W związku, z czym musisz wiedzieć jakie dokumenty firnowe, zwłaszcza księgowe, o które musisz bardzo skrupulatnie dbać. Złamanie przez Ciebie przepisów – regulujących metody przechowywania dokumentów księgowych wiążą się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Pod warunkiem udowodnionych Tobie uchybień, w trakcie kontroli skarbowej. Wobec tego, jak powinno się prawidłowe przechowywać dokumenty firmowe? Dokumenty księgowe, które należy przechowywać Archiwizacja dokumentów Auxilium Kraków jest obowiązkowa i trzeba wiedzieć, jakie należy obowiązkowo przechowywać. Tymi dokumentami są odpowiednio -sprawozdania finansowe, -księgi podatkowe, -księgi rachunkowe, – dokumenty inwentaryzacyjne, -ewidencje ludności, -rejestry VAT sprzedaży i zakupów, -dowody księgowe, Dlaczego obowiązkowo trzeba archiwizować dokumenty Archiwizacja...

Czytaj więcej