Telewizja to jeden z najważniejszych środków masowego przekazu na świecie. Pomimo tego, że dzięki rozwijającej się technologii mamy dziś dostęp do innych mediów – szczególnie internetu – telewizja wciąż jest obecna w naszym życiu i odgrywa w nim nierzadko bardzo istotne funkcje. Warto zastanowić się, jaka jest rola telewizji dla każdego z nas. Jest to temat, nad którym zastanawia się wielu specjalistów z całego świata. Niektórzy zwracają uwagę na to, że telewizja odgrywa zbyt dużą rolę w życiu niektórych ludzi, co może być bardzo szkodliwe.

 

Wiele osób to właśnie z telewizji czerpie wszystkie informacje na temat otaczającego ich świata. Z jednej strony jest to oczywiste – każdy z nas potrzebuje medium, które informuje go o aktualnych wydarzeniach. Z drugiej strony telewizja, w przeciwieństwie chociażby do internetu, nie daje zbyt wiele miejsca na bieżącą polemikę. Może przedstawić konkretne fakty w określony sposób zgodny ze swoją linią programową, a inni widzowie nie są w stanie tego skomentować. W internecie pod każdą wiadomością można od razu pozostawić swoją opinię, co pozwala na szybkie weryfikowanie podawanych przez dane media faktów. Nie ma oczywiście niczego złego w czerpaniu swojej wiedzy z telewizji.

 

Trzeba jednak podchodzić do tego z odpowiednią rezerwą i pamiętać, że w telewizji zwykle przedstawiany jest tylko jeden punkt widzenia. Korzystając z mediów zawsze musimy czerpać wiedzę z kilku różnych mediów, aby poznać dane fakty z odmiennych stron i wyciągnąć własne wnioski na konkretny temat.