Praca sieci elektroenergetycznych, których zadaniem jest przesyłanie energii elektrycznej od źródeł wytwórczych do odbiorców nie byłaby możliwa bez wykorzystania transformatorów dystrybucyjnych.

Rejestracja i archiwizacja parametrów pracy transformatorów dystrybucyjnych

Transformator dystrybucyjny pełni w sieci kluczową rolę, gdyż pozwala na przesyłanie energii elektrycznej o różnych parametrach dostosowanych z jednej strony do źródeł wytwarzających ją, a z drugiej do odbiorców końcowych przy jednoczesnym minimalizowaniu powstających strat mocy czynnej. Pojawiające się obecnie trendy związane z elektromobilnością jak i małymi źródłami wytwarzającymi energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych lub przydomowych elektrowni wiatrowych wymagają odpowiedniego sposobu zarządzania siecią elektroenergetyczną, a tym samym parametrami pracy transformatora dystrybucyjnego. Zakres takich czynności polega na optymalizowaniu pracy transformatora w wyniku zmian obciążenia w ciągu doby. Bieżące pomiary parametrów pracy takich jak prąd i napięcie, temperatura i wilgotność jak i ich archiwizacja przy wykorzystaniu nowoczesnych czujników i sensorów zawierających elektroniczne układy scalone (Leon elektronika) pozwala nie tylko minimalizować straty w przesyle, ale również pozwala na oszacowanie stopnia zużycia transformatora i uniknięcia nagłych i kosztownych awarii, co skutkuje w rezultacie przerwaniem dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Dodatkowo nowoczesne transformatory dystrybucyjne wyposażone są w zabezpieczenia antykradzieżowe informujące o zmianie położenia urządzenia.