Co to jest opcja binarna?

Opcje binarne są stosunkowo łatwym sposobem stosowanym w handlu na wahania się cen na wielu rynkach światowych. Jednak przedsiębiorca musi zrozumieć ryzyko i korzyści z tych często źle rozumianych narzędzi. Opcje binarne różnią się od zwykłych opcji. W procesie handlowym przedsiębiorca zobaczy, że opcje binarne mają różne płatności, prowizje i ryzyko, nie wspominając o całkowicie odmiennej od konwencjonalnych opcji strukturze płynności i procesie inwestycyjnym. Z punktu widzenia zabezpieczenia, opcje binarne są dobrą alternatywą, ale tylko wtedy, gdy przedsiębiorca w pełni rozumie dwa potencjalne wyniki tych “egzotycznych opcji”.
Chociaż opcje binarne są klasyfikowane jako egzotyczne, są one niezwykle łatwe w użyciu i zrozumiałe pod względem funkcjonalności. Zapewniają dostęp do akcji, indeksów, surowców, towarów i walut obcych. Czasami ten rodzaj opcji nazywany jest “opcją o stałym dochodzie”. Mają datę (godzinę) wygaśnięcia i cenę wykonania. Jeśli przedsiębiorca prawidłowo przewidział rozwój rynku, a cena w momencie wygaśnięcia opcji binarnej znajduje się po właściwej stronie w stosunku do ceny wykonania, przedsiębiorca otrzyma stały dochód, niezależnie od tego, jak zmieniła się cena aktywów bazowych. Przedsiębiorca, który błędnie przewidział rozwój rynku, w wyniku realizacji umowy straci stałą kwotę lub wszystkie zainwestowane środki.

Odpowiedz na pytanie czy opcje binarne są legalne w Polsce możemy przeczytać w tej wypowiedzi KNF z 2019 roku:

“Opinia ESMA została wydana w związku z zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 lutego 2019 r…w którym KNF poinformowała o zamiarze podjęcia środków interwencji… dotyczą zakazu wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży opcji binarnych klientom detalicznym w Polsce oraz z terytorium Polski.”.